Refund Policy

Refusjon 

—————————————————————————
Vi har en 30-dagers returrett, noe som betyr at du har 30 dager etter å ha mottatt varen din til å be om retur.
For å være kvalifisert for retur, varen din må være i samme stand som du mottok den, ubrukt eller ubrukt, med koder, og i originalemballasjen. Du trenger også kvittering eller kjøpsbevis.
For å starte en retur, kan du kontakte oss på tati.fashionstore@outlook.com. Vær oppmerksom på at returer må sendes til følgende adresse: Einerkjerrveien 40, Frolands Verk, 4827, Norway
Hvis returen din godtas, sender vi deg en returetikett, samt instruksjoner om hvordan og hvor du skal sende pakken. Varer som sendes tilbake til oss uten først å be om retur vil ikke bli akseptert. Vær oppmerksom på at hvis hjemlandet ditt ikke er Norge, kan det ta lengre tid enn forventet å sende varene dine.
Du kan alltid kontakte oss for eventuelle returspørsmål på tati.fashionstore@outlook.com.
Skader og Problemer
Vennligst inspiser bestillingen din ved mottak og kontakt oss umiddelbart hvis varen er defekt, skadet eller hvis du mottar feil vare, slik at vi kan vurdere problemet og gjøre det riktig.
Visse typer varer kan ikke returneres, som lett bedervelige varer (for eksempel undertøy), tilpassede produkter (for eksempel spesialbestillinger eller personlige varer) og varer til personlig pleie (for eksempel skjønnhetsprodukter).
Ta kontakt hvis du har spørsmål eller bekymringer om din spesifikke vare.

Dessverre kan vi ikke akseptere retur på salgsvarer eller gavekort.

Bytte
Den raskeste måten å sikre at du får det du ønsker er å returnere varen du har, og når returen er akseptert, foreta et eget kjøp for den nye varen.
Eu 3 dagers avkjølingsperiode
Til tross for det ovennevnte, hvis varer sendes til Eu, har du rett til å kansellere eller returnere bestillingen din innen 3 dager av en eller annen grunn og uten begrunnelse. Som ovenfor må varen din være i samme stand som du mottok den, ubrukt eller ubrukt, med koder og i originalemballasjen. Du trenger også kvittering eller kjøpsbevis.

Refusjon

Vi vil varsle deg når vi har mottatt og inspisert returen din for å gi deg beskjed om refusjonen ble godkjent eller ikke. Hvis godkjent, blir du automatisk refundert på den opprinnelige betalingsmåten innen 10 virkedager. Husk at det kan ta litt tid for banken eller kredittkortselskapet ditt å behandle og legge ut refusjonen også.
Hvis det har gått mer enn 15 virkedager siden vi har godkjent returen din, vennligst kontakt oss på tati.fashionstore@outlook.com
 
RETURNS 
-------------------------------------------------------------------------------------------

We have a 30-day return policy, which means you have 30 days after receiving your item to request a return. To be eligible for a return, your item must be in the same condition that you received it, unworn or unused, with tags, and in its original packaging. You'll also need the receipt or proof of purchase. To start a return, you can contact us at tati.fashionstore@outlook.com. Please note that returns will need to be sent to the following address: Einerkjerrveien 40, Frolands Verk, 4827, Norway If your return is accepted, we’ll send you a return shipping label, as well as instructions on how and where to send your package. Items sent back to us without first requesting a return will not be accepted. Please note that if your country of residence is not Norway, shipping your goods may take longer than expected. You can always contact us for any return questions at tati.fashionstore@outlook.com.

Damages and Issues

Please inspect your order upon receipt and contact us immediately if the item is defective, damaged, or if you receive the wrong item, so that we may evaluate the issue and make it right. Certain types of items cannot be returned, like perishable goods (such as food, flowers, or plants), custom products (such as special orders or personalized items), and personal care goods (such as beauty products). We also do not accept returns for hazardous materials, flammable liquids, or gases. Please get in touch if you have questions or concerns about your specific item. Unfortunately, we cannot accept returns on sale items or gift cards.

Exchanges

The fastest way to ensure you get what you want is to return the item you have, and once the return is accepted, make a separate purchase for the new item. European Union 3 day cooling off period Notwithstanding the above, if merchandise is being shipped into the European Union, you have the right to cancel or return your order within 3days for any reason and without justification. As above, your item must be in the same condition that you received it, unworn or unused, with tags, and in its original packaging. You’ll also need the receipt or proof of purchase.

Refunds

We will notify you once we’ve received and inspected your return to let you know if the refund was approved or not. If approved, you’ll be automatically refunded on your original payment method within 10 business days. Please remember it can take some time for your bank or credit card company to process and post the refund too. If more than 15 business days have passed since we’ve approved your return, please contact us at tati.fashionstore@outlook.com.